Back

Construire și împrejmuire bază sportivă propus a fi executat în Novaci, zona Rînca, str. Ioan Roibu, nr. 23, judeţul Gorj, titular SC DUDU SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire și împrejmuire bază sportivă  propus a fi executat în Novaci, zona Rînca, str. Ioan Roibu, nr. 23, judeţul Gorj, titular SC DUDU SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.07.2017.