Back

Construire spații de activități private (vulcanizare auto, spălătorie auto și magazin comercial), împrejmuire teren latura de est și bazin etanș vidanjabil propus a fi amplasat în Tg-Cărbunești, str. Trandafirilor, nr.147 bis, judeţul Gorj, titular CIMPOIERU ALIN - ION

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire spații de activități private (vulcanizare auto, spălătorie auto și magazin comercial), împrejmuire teren latura de est și bazin etanș vidanjabil propus a fi amplasat în Tg-Cărbunești, str. Trandafirilor, nr.147 bis, judeţul Gorj, titular CIMPOIERU ALIN - ION. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.07.2018.