Back

Construire spațiu pentru prestări servicii: vulcanizare, spălătorie auto în regim de înălțime P, bazin etanș vidanjabil și împrejmuire teren

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire spațiu pentru prestări servicii: vulcanizare, spălătorie auto în regim de înălțime P, bazin etanș vidanjabil și împrejmuire teren”   propus  a fi amplasat în: orașul Tg Cărbunești, str. Calea Tg-Jiu, FN, județul Gorj, titular STEGARU PETRE  .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de 06.12.2017  inclusiv.