Back

CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SERVICE AUTO , propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu , strada Tismana , fn , județul Gorj , titular PALAVU TOADER DANIEL

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SERVICE AUTO , propus a fi amplasat  în municipiul Tg.Jiu , strada Tismana , fn , județul Gorj , titular PALAVU TOADER DANIEL .

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro