Back

CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA, EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL LA PARTER IN ALIMENTATIE PUBLICA (RESTAURANT), ETAJARE CU TERASA DESCHISA SI CAMERE CAZARE CU ACCES SCARA EXTERIOARA” propus a fi amplasat in ORAS TICLENI, STR. BRATUIEI, NR. 17, JUDETUL GORJ, titular BOBEANU SORIN

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA, EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL LA PARTER IN ALIMENTATIE PUBLICA (RESTAURANT), ETAJARE CU TERASA DESCHISA SI CAMERE CAZARE CU ACCES SCARA EXTERIOARA propus  a fi amplasat in ORAS TICLENI, STR. BRATUIEI, NR. 17, JUDETUL GORJ,  titular BOBEANU SORIN.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.