Back

CONSTRUIRE UNITATE DE CAZARE” propus a fi amplasat in comuna Mușetești, sat Grui, județul Gorj, titular SC ROYAL TRUFFLES SRL prin Niculea Robert Ionuț.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”CONSTRUIRE UNITATE DE CAZARE” propus  a fi amplasat in comuna Mușetești, sat Grui, județul Gorj, titular SC ROYAL TRUFFLES SRL prin Niculea Robert Ionuț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.