Back

Continuare lucrări pod din beton armat l=12,50 m peste pârâul Jilț pe drumul comunal DC 71 Bolboși-Bălăcești, județul Gorj, propus a fi amplasat în Bolboși, sat Bălăcești, judeţul Gorj, titular PRIMĂRIA BOLBOȘI prin primar Bîlea Gheorghe

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Continuare lucrări pod din beton armat l=12,50 m peste pârâul Jilț pe drumul comunal DC 71 Bolboși-Bălăcești, județul Gorj, propus a fi amplasat în Bolboși, sat Bălăcești, judeţul Gorj, titular PRIMĂRIA BOLBOȘI prin primar Bîlea Gheorghe. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.10.2018.