Back

Deschidere microcarieră experimentală în perimetrul Valea Rudarului, județul Gorj,, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Slivilești și Samarinești, judeţul Gorj, titular SC DAVEMICAT SRL

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Deschidere microcarieră experimentală în perimetrul Valea Rudarului, județul Gorj,, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Slivilești și Samarinești, judeţul Gorj, titular SC DAVEMICAT SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul SC DAVEMICAT SRL din municipiul Targu Jiu, str.Victoriei, bl.13, sc.1, ap.33, judeţul Gorj, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, în data de  11.01.2021 , începând cu orele 1300.

In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la :

  • sediul Primăriei Samarinești în data de 15.02.2021, începând cu orele13.00,
  • sediul Primăriei Slivilești în data de 15.02.2021, începând cu orele15.00.

Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro, până la data de 15.02.2021 prin fax la numărul 0253212892 sau prin Poștă, până la data de 15.02.2021.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj, până la data de 15.02.2021.