Back

Desființare anexe și desființare parțială corp principal. Extindere, modificări interioare, exterioare și împrejmuire parțială abator” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Mărgăritarului, nr.11, jud Gorj titular SC AVIROM PLUS SRL.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Desființare anexe și desființare parțială corp principal. Extindere, modificări interioare, exterioare și împrejmuire parțială abator”  propus  a fi amplasat în:  municipiul Tg-Jiu, str. Mărgăritarului, nr.11, jud Gorj      titular  SC AVIROM PLUS SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.07.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)