Back

Desființare construcție C1, construire imobil locuințe colective P+2” propus a fi amplasat în municipiul Tg-Jiu, Calea București, nr.7, jud Gorj titular SC CERULEX SRL

        

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Desființare construcție C1, construire imobil locuințe colective P+2”  propus  a fi amplasat în municipiul Tg-Jiu, Calea București, nr.7, jud Gorj  titular   SC CERULEX SRL

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.01.2021 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)