Back

Desființare construcții existente C1 și C2/ construire imobil locuințe P+2, împrejmuire, amenajare curte” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Carpați, nr.18, jud Gorj titular Popescu Andi Gerard, Drulă Gheorghe, Voiculescu Marilena Viorica

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Desființare construcții existente C1 și C2/ construire imobil locuințe P+2, împrejmuire, amenajare curte”  propus  a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Carpați, nr.18, jud Gorj titular   Popescu Andi Gerard, Drulă Gheorghe, Voiculescu Marilena Viorica

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.02.2020 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)