Back

Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 5 Bâlteni”, propus a fi amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM S.A.

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 5 Bâlteni”, propus a fi amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj,   titular S.C. OMV PETROM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.02.2021 ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)