Back

Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 5 Bâlteni” “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 5 Bâlteni

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 5 Bâlteni” “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 5 Bâlteni”, propus a fi amplasat în  localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj,  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.