Back

Desființare construcții si instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de comprimare gaze 10 GKNA2 BUSTUCHIN” propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judeţul Gorj, titular S.C. TOTAL SD LOGISTIC S.R.L.

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul” Desființare construcții si instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de comprimare gaze 10 GKNA2 BUSTUCHIN” propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judeţul Gorj,   titular S.C. TOTAL SD LOGISTIC S.R.L.   

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.10.2021 ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)