Back

Desființare podeț 1, construire podeț 1, conform Decizei civile nr.1331/2018, Desființare podeț 2, construire podeț 2, conform Decizei civile nr.1331/2018, Desființare podeț 4, construire podeț 4, conform Decizei civile nr.1331/2018, propuse a fi amplasate în Cătunele, sat Valea Perilor, judeţul Gorj, titular UAT CĂTUNELE prin UMC LUPOAIA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Desființare podeț 1, construire podeț 1, conform Decizei civile nr.1331/2018, Desființare podeț 2, construire podeț 2, conform Decizei civile nr.1331/2018, Desființare podeț 4, construire podeț 4, conform Decizei civile nr.1331/2018, propuse a fi amplasate în Cătunele, sat Valea Perilor, judeţul Gorj,  titular UAT CĂTUNELE prin UMC LUPOAIA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.