Back

Dezvoltare activitate SC Bernitrans SRL prin construire şi dotare agropensiune” propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj, titular SC BERNITRANS SRL reprezentată de Brînzan Nicolae

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Dezvoltare activitate SC Bernitrans SRL  prin construire şi dotare agropensiune propus  a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj,  titular SC BERNITRANS SRL reprezentată de Brînzan Nicolae.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.