Back

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producție sonda 384 TOTEA „ amplasat în comuna Vladimir, satul Valea Deșului, judeţul Gorj – titular S.C. OMV PETROM S.A.

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producție sonda 384 TOTEA “ , amplasat în comuna Vladimir, satul Valea Deșului,  judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM S.A.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.06.2018