Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Regularizare râu Amaradia pe tronsonul Bustuchin – Melinești, județul Gorj, pe raza localității Hurezani ”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Regularizare râu Amaradia pe tronsonul Bustuchin – Melinești, județul Gorj, pe raza localității Hurezani ”, propus a fi amplasat în comuna Hurezani, sat Hurezani, titular Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova, .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  18.04.2019