Back

Elaborare PUZ pentru “Introducere teren în intravilan, schimbare destinație teren arabil în teren curți construcții, construire locuință, hală prestări servicii, comerț, agroturism, împrejmuire, utilități” în municipiul Motru, satul Ploștina, titular Butaru Dumitru

 

          Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a planului planului:  Elaborare PUZ pentru “Introducere teren în intravilan, schimbare destinație teren arabil în teren curți construcții, construire locuință, hală prestări servicii, comerț, agroturism, împrejmuire, utilitățiîn municipiul Motru, satul Ploștina, titular Butaru Dumitru.

          Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni - joi între orele 9 - 16 şi vineri între orele 9 - 13 la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu.

          Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta  în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).

  În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare.