Back

Exploatare agregate minerale din albia minoră a râului Gilort –Perimetrul Bărbătești -Socu”, propus a fi amplasat în comuna Bărbătești, satul Socu, albia minoră a râului Gilort, judeţul Gorj, titular S.C. BĂILE ȚICLENI S.R.L.

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Exploatare agregate minerale din albia minoră a râului Gilort –Perimetrul Bărbătești -Socu, propus a fi amplasat în comuna Bărbătești, satul Socu, albia minoră a râului Gilort, judeţul Gorj,   titular S.C. BĂILE ȚICLENI S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

 

 

Comentariile/observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.08.2019 ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)