Back

Exploatare agregate minerale din perimetrul RUNCU AMONTE” , amplasat în extravilanul comunei Runcu, situl NATURA 2000 Nordul Gorjului de Vest RO SCA 0129, judeţul Gorj, titular S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L.

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Exploatare agregate minerale din perimetrul RUNCU AMONTE” , amplasat în extravilanul comunei Runcu, situl NATURA 2000 Nordul Gorjului de Vest RO SCA 0129, judeţul Gorj, titular S.C. TRASIACOM EX UTIL  S.R.L.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ, până la data de 26.09.2022