Back

Extindere C3, recompartimentări parțiale C2, C3, refacere împrejmuire parțială, schimbare destinație din sediu firmă și locuință în pensiune” propus a fi amplasat in Tg Jiu, Drăgoeni, nr. 2B, județul Gorj, titular SC HONESTY SRL PRIN DRAGOMIR CARMEN MIHAELA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Extindere C3, recompartimentări parțiale C2, C3, refacere împrejmuire parțială, schimbare destinație din sediu firmă și locuință în pensiune propus  a fi amplasat in  Tg Jiu, Drăgoeni, nr. 2B, județul Gorj,  titular SC HONESTY SRL PRIN DRAGOMIR CARMEN MIHAELA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ.