Back

Extindere restaurant existent și construire cramă” propus a fi amplasat in comuna Negomir, sat Ursoaia, judeţul Gorj, titular SC AMBIENTRAM SRL PRIN GRUESCU RAMONA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Extindere restaurant existent și construire cramă propus  a fi amplasat in  comuna Negomir, sat Ursoaia, judeţul Gorj,  titular SC AMBIENTRAM SRL PRIN GRUESCU RAMONA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.