Back

Extindere rețea apă și canalizare, branșamente apă și racorduri canalizare” propus a fi amplasat în Tg Jiu, Aleea Muncii, judeţul Gorj, titular VĂTAVU DĂNUȚ REPREZENTANT AL GRUPULUI PETRONIU GHEORGHE CRISTINEL, TĂRBĂLESCU ALEXANDRINA, GROZA DUMITRA, CIOCLEI ELENA ADELA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Extindere rețea apă și canalizare, branșamente apă și racorduri canalizare propus  a fi amplasat în Tg Jiu, Aleea Muncii,  judeţul Gorj,  titular VĂTAVU DĂNUȚ REPREZENTANT AL GRUPULUI PETRONIU GHEORGHE CRISTINEL, TĂRBĂLESCU ALEXANDRINA, GROZA DUMITRA, CIOCLEI ELENA ADELA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.