Back

Extindere rețea de apă și realizare rețea de canalizare ape uzate în comuna Brănești” propus a fi amplasat în: comuna Brănești, satele Badești, Brănești, Brebenei, Capu- Dealului, Gilortu și Piriu, județul Gorj titular Comuna Branesti

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Extindere rețea de apă și realizare rețea de canalizare ape uzate în comuna Brănești”  propus  a fi amplasat în: comuna Brănești, satele Badești, Brănești, Brebenei, Capu- Dealului, Gilortu și Piriu, județul Gorj titular  Comuna Branesti.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.09.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)