Back

Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Drăguțești, satul Iași-Gorj, județul Gorj” propus a fi amplasat în: comuna Drăguțești, satul Iași-Gorj, jud Gorj titular Comuna Drăgutesti

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Drăguțești, satul Iași-Gorj, județul Gorj”  propus  a fi amplasat în: comuna Drăguțești, satul Iași-Gorj, jud Gorj titular  Comuna Drăgutesti

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.08.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)