Back

Extindere rețea electrică joasă tensiune în satul Bălești, comuna Bălești, județul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Bălești, sat Bălești, judeţul Gorj, titular UAT BĂLEȘTI PRIN UNGUREANU MĂDĂLIN-ION

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Extindere rețea electrică  joasă tensiune în  satul Bălești, comuna Bălești, județul Gorj” propus  a fi amplasat in  comuna Bălești, sat Bălești, judeţul Gorj,  titular UAT BĂLEȘTI PRIN UNGUREANU MĂDĂLIN-ION.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.