Back

Extinderea rețelei electrice de joasă tensiune în zona satului Tălpășești, comuna Bălești” propus a fi amplasat în comuna Bălești, sat Tălpășești, judeţul Gorj, titular SC DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA prin SC ELPROMEX CONSULT SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Extinderea rețelei electrice de joasă tensiune în zona satului Tălpășești, comuna Bălești” propus  a fi amplasat în  comuna Bălești, sat Tălpășești, judeţul Gorj,  titular SC DISTRIBUŢIE  ENERGIE OLTENIA SA  prin SC ELPROMEX CONSULT SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.