Back

PUZ – PENTRU O SUPRAFAȚĂ DE 10000 MP TEREN EXTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI STAȚII DE EPURERE A APEI PRECUM SI A DRUMULUI AFERENT ACESTEIA – comuna Bîlteni , sat Vlăduleni extravilan , județul Gorj

APM GORJ și UAT COMUNA BÎLTENI, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ – PENTRU O SUPRAFAȚĂ DE 10000 MP TEREN EXTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI STAȚII DE EPURERE A APEI PRECUM SI A DRUMULUI AFERENT ACESTEIA – comuna Bîlteni , sat Vlăduleni extravilan ,  județul Gorj  .

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

    În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .