Back

GIUREA NICUȘOR CRISTIAN - Construire imobil locuințe multifamiliale D+P+1

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:    „Construire imobil locuințe multifamiliale D+P+1” propus  a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.96, jud Gorj, titular  GIUREA NICUȘOR CRISTIAN.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.04.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)