Back

Construire spațiu comercial, parcări, firmă luminoasă și acces auto” propus a fi amplasat în municipiul Motru, str. Macului, nr.15, jud Gorj titular SC GHIOCELA PROD COM SRL

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire spațiu comercial, parcări, firmă luminoasă și acces auto” propus  a fi amplasat în   municipiul Motru, str. Macului, nr.15, jud Gorj titular SC GHIOCELA PROD COM SRL

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 08.04.2021 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)