Back

Înființare și dotare atelier pentru întreținerea și repararea autovehiculelor - vulcanizare și echilibrare roți” propus a fi amplasat în: comuna Hurezani, str. Principală, nr.238, jud Gorj titular SC JIROVAL PROD SRL.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Înființare și dotare atelier pentru întreținerea și repararea autovehiculelor - vulcanizare și echilibrare roți”  propus  a fi amplasat în: comuna Hurezani, str. Principală, nr.238, jud Gorj titular   SC JIROVAL PROD SRL.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

        Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.07.2020 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)