Back

Întocmire și avizare PUZ pentru “Construire locuințe individuale”, municipiul Târgu Jiu, str. Frasinetului, titular Stoichin Eleodor.

          Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a planului planului Întocmire și avizare PUZ pentru “Construire locuințe individuale”, municipiul Târgu Jiu, str. Frasinetului, titular Stoichin Eleodor.

          Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni - joi între orele 9 - 16 şi vineri între orele 9 - 13 la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu.

          Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta  în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).

  În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare.