Back

ANUNT OBȘTEA MOȘNENILOR ANALOGUL BOIERESC DE LA POSADA

OBȘTEA MOȘNENILOR ANALOGUL BOIERESC DE LA POSADA , anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A OBȘTEI ANALOGIL BOIERESC DE LA POSADA , cu amplasament în extravilanul orașului Novaci , județul Gorj .

Amenajamentul  sus menţionat , nu necesita evaluare de mediu şi evaluare adecvata si se va supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

    În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .