Back

LIPIRE TERENURI ȘI AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ABATOR C16, EXTINDERI PLATFORME BETONATE, AMPLASARE PREFABRICATE (MAGAZIN CONTAINER, PLATFORMĂ INSTALAȚII FRIGORIFICE) EXTINDERE ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Mărgăritaruluiu, nr. 11, judeţul Gorj, titular SC AVICARVIL SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ALIPIRE TERENURI ȘI AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ABATOR C16, EXTINDERI PLATFORME BETONATE, AMPLASARE PREFABRICATE (MAGAZIN CONTAINER, PLATFORMĂ INSTALAȚII FRIGORIFICE) EXTINDERE ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Mărgăritaruluiu, nr. 11, judeţul  Gorj, titular SC AVICARVIL SRL.  

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet a APM Gorj  http://apmgj.anpm.ro/

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Gorj, municipiul Târgu Jiu, strada Unirii, nr. 76.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.01.2020 în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anun