Back

Lucrări de înființare sistem de alimentare cu apă în satul Croici, comuna Mătăsari, județul Gorj” propus a fi amplasat în: comuna Mătăsari, satul Croici, județul Gorj, titular COMUNA MĂTĂSARI

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul:  „Lucrări de înființare sistem de alimentare cu apă în satul Croici, comuna Mătăsari, județul Gorj” propus  a fi amplasat în: comuna Mătăsari, satul Croici, județul Gorj, titular   COMUNA MĂTĂSARI.      

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de  10.08.2018  inclusiv.