Back

Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sondele 1073 și 1074 BUSTUCHIN“ , amplasat în comuna Bustuchin, sat Poiana Seciuri, judeţul Gorj, titular S.C. OMV

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sondele 1073 și 1074 BUSTUCHIN“ , amplasat în comuna Bustuchin, sat Poiana Seciuri,  judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM SA

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.11.2018