Back

Mărire capacitate sursă și înmagazinare sistem alimentare cu apă existent în comuna Telești, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Telești, satele Telești, Șomanești, Buduhala, judeţul Gorj, titular UAT TELEȘTI PRIN MISCHIE ION

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Mărire capacitate sursă și înmagazinare sistem alimentare cu apă existent în comuna Telești, județul Gorj propus  a fi amplasat în comuna Telești, satele Telești, Șomanești, Buduhala, judeţul Gorj,  titular UAT TELEȘTI PRIN MISCHIE ION.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.