Back

S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. - Conductă de aducțiune gaze de la sonda 216 Bibești și Grup facilități de suprafață Bibești

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, de a nu se efectua evaluarea adecvată și de a nu se efectua evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Conductă de aducțiune gaze de la sonda 216 Bibești și Grup facilități de suprafață Bibești, propus a fi amplasat în comuna Aninoasa, sat Sterpoaia, judeţul Gorj,   titular S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.04.2019 ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)