Back

Modernizare drumuri de interes local comuna Câlnic DC 96, DS8, DC99, DS21, DS22, DC100” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Modernizare drumuri de interes local comuna Câlnic DC 96, DS8, DC99, DS21, DS22, DC100” propus a fi amplasat în: comuna Câlnic, satele Câlnic, Vâlceaua, Hodoreasca, jud Gorj

U.A.T. CÂLNIC  titular al proiectului: „Modernizare drumuri de interes local comuna Câlnic DC 96, DS8, DC99, DS21, DS22, DC100” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul:  „Modernizare drumuri de interes local comuna Câlnic DC 96, DS8, DC99, DS21, DS22, DC100” propus a fi amplasat în: comuna Câlnic, satele Câlnic, Vâlceaua, Hodoreasca, jud Gorj

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

            Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe pagina de internet a  APM Gorj.