Back

Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopșoru, jud Gorj”

     APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopșoru, jud Gorj propus a fi amplasat în:  comuna Plopșoru, satele Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broștenii de Sus, Piscuri, titular  PRIMĂRIA COMUNEI PLOPȘORU.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu  şi la PRIMĂRIA COMUNEI PLOPȘORU în comuna Plopșoru, sat Văleni, jud Gorj  în zilele de luni – vineri între orele 9-14.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj.