Back

Modernizare drumuri de interes local în comuna Telești, jud Gorj” propus a fi amplasat în : comuna Telești, satele Telești, Șomănești și Buduhala titular COMUNA TELEȘTI

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul  : „Modernizare drumuri de interes local în comuna Telești, jud Gorj” propus  a fi amplasat în :   comuna Telești, satele Telești, Șomănești  și  Buduhala titular COMUNA TELEȘTI

               Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.04.2021 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)