Back

Modernizare drumuri de interes local și străzi în comuna Arcani, județul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Arcani, satele Sănătești, Arcani, Cîmpofeni, Stroiești, judeţul Gorj, titular UAT COMUNA ARCANI PRIN PRIMAR COICULESCU ARISTICĂ DANIEL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Modernizare drumuri de interes local și străzi în comuna Arcani, județul Gorj propus  a fi amplasat in  comuna Arcani, satele Sănătești, Arcani, Cîmpofeni, Stroiești, judeţul Gorj,  titular UAT COMUNA ARCANI PRIN PRIMAR COICULESCU ARISTICĂ DANIEL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ