Back

Modernizare drumuri locale DS 6, DS 8, DS 10, DS 14 din satul Bengești și DS 40, DS 48 din satul Bălcești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Bengești-Ciocadia, sat Bengești, judeţul Gorj, titular COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA PRIN PRIMAR GEOGIA VICTOR

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Modernizare drumuri locale DS 6, DS 8, DS 10, DS 14 din satul Bengești și DS 40, DS 48 din satul Bălcești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj propus  a fi amplasat in  comuna Bengești-Ciocadia, sat Bengești, judeţul Gorj, titular COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA PRIN PRIMAR GEOGIA VICTOR.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.