Back

Modificare de temă în timpul execuției interior-exterior – construire pensiune agroturistică P+M și împrejmuire” propus a fi amplasat în comuna Bengești-Ciocadia, sat Bengești, judetul Gorj, titular OROS ION NICOLAE

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Modificare de temă în timpul execuției interior-exterior – construire pensiune agroturistică  P+M și împrejmuire propus  a fi amplasat în  comuna Bengești-Ciocadia, sat Bengești, judetul Gorj,  titular OROS ION NICOLAE.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 13 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.