Back

Modificare, extindere și continuare lucrări pensiune turistică D+P+4E” propus a fi amplasat in oraș Novaci, Rânca, str. Ioan Roibu, nr. 17, judetul Gorj, titular STRETCU ION

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Modificare,  extindere și continuare lucrări pensiune turistică D+P+4E propus  a fi amplasat in  oraș Novaci, Rânca, str. Ioan Roibu, nr. 17, judetul Gorj,  titular STRETCU ION.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.