Back

Modificare proiect casă de locuit prin extindere și schimbare destinație parter în spațiu de producție” propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, județul Gorj

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Modificare proiect casă de locuit prin extindere și schimbare destinație parter în spațiu de producție” propus  a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.