Back

Modificare proiect și schimbare destinație din casă de locuit în pensiune P+M (C1)” propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judetul Gorj, titular MATEA RODICA ȘI VINULESCU CONSTANTIN GABRIEL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Modificare proiect și schimbare  destinație din casă de locuit în pensiune P+M (C1) propus  a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judetul Gorj,  titular MATEA RODICA ȘI VINULESCU CONSTANTIN GABRIEL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.