Back

MONTARE INSTALAȚIE DE INCINERARE PE O PLATFORMĂ DEJA EXISTENTĂ”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Mărgăritaruluiu, nr. 68 F, lângă Ferma 2, judeţul Gorj, titular SC AVIROM PLUS SRL.

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului,  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”MONTARE INSTALAȚIE DE INCINERARE PE O PLATFORMĂ DEJA EXISTENTĂ”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Mărgăritaruluiu, nr. 68 F, lângă Ferma 2, judeţul  Gorj, titular SC AVIROM PLUS SRL.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet a APM Gorj  http://apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.02.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).