Back

Pensiune agroturistică în sat Radoși, comuna Crasna, județul Gorj (schimbare de destinație din locuință în agropensiune, extindere și modernizare)” propus a fi amplasat în: comuna Crasna, sat Radoși, judeţul Gorj, titular BOSONCEA VALENTINA PFA

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:   „Pensiune agroturistică în sat Radoși, comuna Crasna, județul Gorj (schimbare de destinație din locuință în agropensiune, extindere și modernizare)”   propus  a fi amplasat în: comuna Crasna, sat Radoși, judeţul Gorj,  titular BOSONCEA VALENTINA PFA .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de 07.11.2017  inclusiv.